Wymagania egzaminacyjne

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Dla dzieci do 12 roku życia egzamin jest dzielony na pół.

10 cup biały pas

Znajomość ruchów (form) wprowadzających do poznania układów

 • Saju Ap Chagi – znajomość w obu kierunkach
 • Saju Jirugi – znajomość w obu kierunkach
 • Saju Makgi – znajomość w obu kierunkach

Sogi – pozycje

 • Charyot Sogi
 • Narani Junbi Sogi
 • Gunnun Sogi

Techniki ręczne

 • Narani So Kaunde Jirugi
 • Gunnun So Kaunde Baro Jirugi – wykonywane w poruszaniu (ta sama ręka, co noga z przodu)
 • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu

Techniki nożne

 • Apcha Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
 • Apcha Busigi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
 • Golcho Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
 • Ap Chagi- wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
 • Dollyo Chagi (znajomość) – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So

Matsogi – walka

 • Sambo Matsogi — bez partnera, 2 kombinacje

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 30 pompek, brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria:

 • Podstawowa wiedza o Taekwon-do

9 cup - biały pas z żółtą belką

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul (znajomość)

Sogi – pozycje

 • Niunja Sogi
 • Annun Sogi

Techniki ręczne

 • Annun So Kaunde Jirugi – wykonywane pojedynczo
 • Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi
 • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi

Techniki nożne

 • Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
 • Yopcza Olligi – wykonywane w miejscu
 • Apcha Busigi- wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
 • Dolloyo Chagi- wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
 • Sewo Chagi, Kopnięcie po łuku
 • Twimyo Apcha Busigi – wykonywane z pozycji Gunnun So
 • Yopcha Jirugi – wykonywane z pozycji Annun So

Matsogi – walka

 • Sambo Matsogi – bez partnera 3 kombinacje

Hosin-Sul – samoobrona

 • 2 kombinacje.

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 30 pompek, brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria

 • Podstawowa wiedza o Taekwon-do

8 cup - żółty pas

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-9 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul
 • Dan-Gun Tul (znajomość)

Techniki ręczne

 • Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
 • Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Annun So Kaunde Jirugi (podwójne z falą)

Techniki nożne

 • Naeryo Chagi (anuro) – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
 • Twimyo Ap Chagi – wykonywane z pozycji Gunnun So
 • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
 • Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Narani So lub Niunja So
 • Tora Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu po obrocie w przód w pozycji Niunja So
 • Twimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
 • Twimyo Yop Chagi – z pozycji Niunja So

Matsogi – walka

 • Sambo Matsogi 3 el. z partnerem w pozycji Gunnun So

Hosin-Sul – samoobrona

 • 3 kombinacje.

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Teoria

 • Podstawowa wiedza o Taekwon-do

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 20 pompek (na kościach), brzuszków, grzbietów,

przysiadów itp.

7 cup żółty pas z zieloną belka

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-8 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul
 • Do-San Tul (znajomość)

Techniki ręczne

 • Gunnun So Kaunde Bandae Jirugi – wykonywane w poruszaniu (przeciwna ręka niż noga z przodu)
 • Annun So Sonkal Kaunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu i w miejscu
 • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So Dung Joomok Nopunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So Bakat Pałmok Nopunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
 • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi – wykonywane w poruszaniu

Techniki nożne

 • Dollyo Chagi – podwójne
 • Yop Chagi – podwójne
 • Tora Yop Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So (w przód)
 • Twimyo Ap Chagi
 • Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
 • Dwitcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So (w przód)
 • Twimyo Goro Chagi – z pozycji Niunja So
 • Twimyo Naerio Chagi – z pozycji Niunja So
 • Tora Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, po obrocie w przód z pozycji Niunja So (na nodze wykrocznej),
 • Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
 • Bandae Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So

Matsogi – walka

 • Sambo Matsogi 3 el. z partnerem w pozycji Niunja So
 • Ibo Matsogi 3 el. – w poznanych pozycjach

HosinSul – samoobrona

 • 4 kombinacje.

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 30 pompek (na kościach), brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria:

 • Wiedza o Taekwon-do

6 cup - zielony pas

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-7 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul, Do-San Tul
 • Won-Hyo Tul (znajomość)

Sogi – pozycje

 • Moa Sogi A o Gojung Sogi
 • Guburyo Sogi A
 • Guburyo Sogi B

Techniki ręczne

 • Gunnun So Dolimyo Makgi – w poruszaniu
 • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi – w poruszaniu ® Gojung So Kaunde Baro Jirugi – w poruszaniu

Techniki nożne

 • Yopcha Jirugi (z zatrzymaniem, strefa kaunde)
 • Goro Chagi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So
 • Twimyo Tora Naeryo Chagi – z pozycji Niunja So
 • Tora Yop Chagi (z zatrzymaniem, strefa kaunde)
 • Tora Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, po obrocie w przód z pozycji Niunja So (na nodze wykrocznej)
 • Twimyo Dwitcha Jirugi — pozycji Niunja So
 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) — z pozycji Niunja So
 • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) — wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja

Matsogi – walka

 • Ibo Matsogi 6 el. – w poznanych pozycjach
 • Poruszanie się w pozycji walki z partnerem

HosinSul – samoobrona

 • 5 kombinacji.

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 40 pompek (na kościach), brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria:

 • Wiedza o Taekwon-do

5 cup - zielony pas z niebieską belką

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-6 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul, Do-San Tul, Won-Hyo Tul
 • Yul-Gok Tul (znajomość)

Sogi – pozycje

 • Kyocha Sogi

Techniki ręczne

 • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
 • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
 • Niunja So Sang Sonkal Makgi
 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
 • Gunnun So Do o Palmok Nopunde Yop Magki
 • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
 • Dwimyo Jirugi
 • Dwimyo I-Jung Jirugi

Techniki nożne

 • Tora Yop Chagi (drugie z zatrzymaniem)
 • Bandae Dollyo Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
 • Twimyo Tora Goro Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So

Matsogi – walka

 • Ilbo Matsogi 10 elementów
 • Ban Jayu Matsogi – walka półwolna

Hosin-Sul – samoobrona

 • 7 kombinacji

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 50 pompek (na kościach), brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria

 • Wiedza o Taekwon-do

4 cup - niebieski pas

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-5 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul. Dan-Gun Tul, Do-San Tul, Won-Hyo Tul, Yul-Gok Tul
 • Joong-Gun Tul (znajomość)

Sogi – pozycje

 • Moa Sogi B
 • Dwitbal Sogi
 • Nachuo Sogi

Techniki ręczne

 • Niunja So Sonkal Dung Kaunde Bakuro Makgi
 • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
 • Niunja So Kaunde Bandae Jirugi
 • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
 • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
 • Gunnu So Sang Dwijibo Jirugi
 • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
 • Gunnun So We Palkup Taerigi
 • Dwitbal So Sondbadak Ollyo Makgi
 • Moa So Kyokja Jirugi
 • Nachuo So Sonbadak Noollo Makgi
 • Gojung So Mongdung-I Makgi (Digutja Makgi)
 • Twimyo Dung Joomuk Yop Taerigi

Techniki nożne

Tora Goro Chagi Twimyo Tora Yop Chagi

 • Twimyo Tora Naeryo Chagi
 • Ap Chagi + Dollyo Chagi – techniki łączone
 • Twimyo Bandae Dollyo Chagi
 • Twimyo Bandae Dollyo Goro Chagi

Matsogi – walka

 • Jaju Matsogi – walka wolna z różną ilością przeciwników
 • Yaksok Matsoki – strony wykonują na zmianę atak i obronę
 • walka wolna bezkontaktowa – bez sprzętu

Hosin-Sul – samoobrona

 • 10 kombinacji

Kyopka – test skuteczności techniki – testy siły „rozbicia”

 • Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Nomo Yop Chagi (3 osoby) – 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Gunnun So Ap Joomuk (mężczyźni) – 1 deska
 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
 • Yopcha Jirugi – 2 deski
 • Apcha Busigi – 2 deski
 • Goro Chagi – 1 deska

Egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką) Egzaminator może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ilość technik i desek zwłaszcza dla osób w starszym wieku.

Teoria:

 • Wiedza o Taekwon-do

3 cup - niebieski pas z czerwną belką

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-4 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul, Do-San Tul, Won-Hyo Tul, Yul-Gok Tul, Joong-Gun Tul
 • Toi-Gye Tul (znajomość)

Techniki ręczne

 • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noolo Makgi
 • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
 • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
 • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
 • Niunja So Doo Palmok Najunde Miro Makgi
 • Annun So Bakat Palmok San Makgi
 • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
 • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
 • Niunja so Dung Joomuk Nopunde Dwi Taerigi (Niunja So Palmok Najunde Makgi- Dung Joomuk Yopdwi Taerigi)

Techniki nożne

 • Ap Moorup Ollyo Chagi
 • Twimio Dollimyo Yop Chagi (360°)
 • Twimio Dollimyo Dollyo-Chagi (360°)
 • Goro Chagi + Dollyo Chagi – techniki łączone – Yonsok Chagi
 • Naeryo Chagi + Yop Chagi – techniki łączone – Yonsok Chagi
 • Naeryo Chagi – wykonywane na slajdzie
 • Yop Chagi – wykonywane na slajdzie
 • Dollyo Chagi – wykonywane na slajdzie

Matsogi – walka

 • Bal Matsoki – walka treningowa z użyciem wyłącznie technik nożnych

HosinSul – samoobrona

 • 6 elementów z wykorzystaniem pałki, noża, nunchaku itp

Kyopka – test skuteczności techniki – testy siły „rozbicia”

 • Twimyo Nopi Apcha Busigi -1 deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Nomo Yop Chagi – 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Gunnun So Ap Joomuk Jurugi (mężczyźni) -1-2 deski
 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
 • Tora Yop Chagi – 2 deski
 • Dollyo Chagi – 2 deski
 • Bandae Dollyo Chagi – 1 deska

Egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką) Egzaminator może zmienić(zwiększyć lub zmniejszyć) ilość technik i desek zwłaszcza dla osób w starszym wieku.

Teoria

 • Wiedza o Taekwon-do

2 cup - czerwony pas

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-3 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul, Do-San Tul, Won-Hyo Tul, Yul-Gok Tul, Joong-Gun Tul, Toi-Gye Tul
 • Hwa-Rang Tul (znajomość)

Znajomość ruchów ( form) wprowadzających do układu Hwa-Rang Tul

 • Saju Tulgi – 1. Moa Sogi C 2. Niunja So Yop Palkup Tulgi itd.

Sogi – pozycje

 • Soojik Sogi
 • Moa Sogi C

Techniki ręczne

 • Niunja So Ollyo Jirugi
 • Niunja So Kaunde Baro Jirugi
 • Soojik So Sonkal Bandae Naeryo Taerigi
 • Niunja So Yop Palkup Tulgi
 • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi – w miejscu
 • Annun So Sonbadak Kaunde Miro Makgi – w miejscu

Techniki nożne

 • Yopcha Jirugi – kopnięcie z podwójną końcówką, I-jung Chagi
 • Dollyo Chagi – kopniecie podwójne na dwie strefy
 • Mikulmyo Dollyo Chagi – kopnięcia ze ślizgiem
 • Mikulmyo Yopcha Jirugi – kopnięcia ze ślizgiem
 • Mikulmyo Goro Chagi – kopnięcia ze ślizgiem
 • Mikulmyo Dollyo Chagi – kopnięcie ze ślizgiem, podwójne na dwie strefy
 • Twimyo Tora Dollyo Chagi (360°) Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
 • Twimyo Tora Goro Chagi (360°) Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
 • Twimyo Bandae Dollyo Chagi
 • Goro Chagi + Twimyo Goro Chagi – techniki łączone

o Yop Chagi + Tora Yop Chagi – techniki łączone

 • Naeryo Chagi + Tora Naeryo Chagi + Twimyo Tora Naeryo Chagi – techniki łączone – Yonsok Chagi
 • Dollyo Chagi + Tora Dollyo Chagi + Twimyo Tora Dollyo Chagi – techniki łączone- Yonsok Chagi
 • Yop Chagi + Tora Yop Chagi + Twimyo Tora Yop Chagi – techniki łączone – Yonsok Chagi

Matsogi – walka

Walka tradycyjna – 10 elementów z układów w ciągłym ruchu

HosinSul – samoobrona

 • 6 elementów zadanych przez egzaminatora

Kyopka – test skuteczności techniki- testy siły „rozbicia”

 • Twimyo Nopi Apcha Busigi -1 deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Nomo Yop Chagi- 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi (mężczyźni) – 1 deska
 • Gunnun So Ap Joomuk Jurugi (mężczyźni) – 1-2 deski
 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
 • Twimyo Tora Yop Chagi- 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Gunnun So Ap Palkup Taerigi – 1 deska
 • Dollyo Chagi- 2 deski wysokość głowy ?

Egzaminator wybiera 5 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką) Egzaminator może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ilość technik i desek zwłaszcza dla osób w starszym wieku.

 • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi — 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą

Teoria

 • Wiedza o Taekwon-do

1 cup - czerwony pas z czarną belką

Znajomość wszystkich elementów z zakresu 10-2 cup

Tul – układy, formy

 • Chon-Ji Tul, Dan-Gun Tul, Do-San Tul, Won-Hyo Tul, Yul-Gok Tul, Joong-Gun Tul, Toi-Gye Tul, Haw-Rang Tul
 • Choong-Moo Yul (znajomość)

Sogi – pozycje

 • Moa Sogi D

Techniki ręczne

 • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi
 • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
 • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
 • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
 • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
 • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
 • Niunja So Kyocha Sonkal Momchau Makgi,
 • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi

Techniki nożne

 • Tora Yop Chagi z zatrzymaniem + Dollyo podwójne – Samjung Chagi kopnięcie potrójne
 • Tora Goro Chagi + Dollyo Chagi – kopnięcie podwójne I-Jung Chagi
 • Mikulmyo Goro Chagi + Yop Chagi – kopniecie podwójne ze ślizgiem
 • Mikulmyo Naeryo Chagi – kopnięcie ze ślizgiem
 • Mikulmyo Naeryo Chagi + Yop Chagi – kopniecie podwójne ze ślizgiem Mikulmyo Yop + Dollyo Chagi- I-Jung Chagi kopnięcie podwójne
 • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi, kopnięcia bez opuszczenia nogi
 • Twimyo Dollyo Chagi – kopnięcie z zatrzymaniem
 • Twimyo Dollyo Chagi – kopnięcie podwójne I-Jung Chagi
 • Twimyo Yop Chagi – kopnięcie z zatrzymaniem
 • Twimyo Yop Chagi – kopnięcie podwójne I-Jung Chagi
 • I-Jung Chagi – kombinacja podwójnych kopnięć zadane przez egzaminatora
 • Samjung Chagi – kombinacja potrójnych kopnięć zadane przez egzaminatora
 • Yonsok Chagi – kombinacje dwóch i więcej różnych technik wykonywanych tą samą nogą, w formie ciągłej, bez opuszczania nogi na podłoże
 • Sambang – kopnięcia w trzech kierunkach

Matsogi – walka

 • Mobum Matsogi – atak jedną ustaloną techniką – obrona przed atakiem i wielokrotny kontratak. Walka ma na celu pokazać poziom wyszkolenia technicznego zdającego.
 • Walka tradycyjna – minimum 15 elementów z układów w ciągłym ruchu.
 • Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
 • Walka w parterze – start z parteru

Hosin-Sul – samoobrona

 • pady w przód, tył i bok
 • przewroty w prżód, tył, przez bark
 • podstawowe rzuty minimum 3 elementy
 • 10 elementów w tym minimum 2 w parterze

Kyopka – test skuteczności techniki- testy siły „rozbicia”

 • Twimyo Nopi Apcha Busigi -1 deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Nomo Yop Chagi- 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Goro Chagi- 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Twimyo Tora Goro Chagi (360°)- 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
 • Niunja So Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 2 deska
 • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi (mężczyźni) – 1 deska
 • Tora Yop Chagi -1 deska
 • Twimyo Yopcha Jirugi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą – • Twimyo Tora Yop Chagi (180°) – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z

równowagą

 • Bandae Dollyo Chagi – 2 deska, wysokość głowy o Twimyo Ap Chagi – 2 deski

Egzaminator wybiera 6 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką) Egzaminator może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ilość technik i desek zwłaszcza dla osób w starszym wieku.

Test gibkości

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. szpagat, sznurek itp.

Test siły

 • Ćwiczenia określa egzaminator np. 50 pompek (na kościach, palcach, kancie dłoni, grzbiet dłoni,), brzuszków, grzbietów, przysiadów itp.

Teoria

 • Wiedza o Taekwon-do